Конкурс - подстицање квалитета туристичке понуде

Конкурс - подстицање квалитета туристичке понуде


Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде. Каматна стопи износи 1% на годишњем нивоу, а кредитна средства се реализују преко Фонда за развој Републике Србије.Конкурс је отворен до 1. октобра 2018. године (уз могућност допуне захтева најкасније до 1. новембра 2018). Право да конкуришу имају привредна друштва регистрована за обављање делатности у области туризма; предузетник који је регистрован за обављање делатности у области туризма; пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16).У тексту конкурса наводи се шта се подразумева под унапређењем квалитета туристичке понуде и интензивирањем њеног коришћења: изградња, уређење и реконструкција хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-рекреативног и забавног садржаја; рестаурација руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете; набавка, реконструкција и адаптација плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима; унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде, дизајн, припрема производње и производња сувенира; изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре; усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11 -др. закон, 93/12 и 84/15).Комплетан текст Конкурса, као и Образац захтева и изјаву о додељеној државној помоћи можете преузети овде, а сви детаљи објављени су на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на www.mtt.gov.rs


  Конкурс
  Образац захтева и изјава

 


© 2023 Туристичка организација општине Ковин. Сва права задржана.