еТуриста

еТуриста


ЦИС је јединствен и централизован информациони систем: подаци о пружаоцима услуге смештаја и објектима  за  смештај,  евиденција  и  унос  података  из  угоститељске,  наутичке  и  ловнотуристичке, односно туристичке делатности и услуга у туризму.

Пројекат  израде   ЦИС   подржава  шире   циљеве   дефинисане  Законом   о   туризму   и   Законом  о

угоститељству:

  1. Системско регулисање области угоститељства и туризма
  1. Смањење сиве економије
  1. Унапређење услова пословања свих субјеката на тржишту
  1. Заштита права потрошача у туризму и угоститељству

Веб адреса ЦИС-а: https://eturista.gov.rs/


© 2024 Туристичка организација општине Ковин. Сва права задржана.