СРЕДСТВА ПОДСТИЦАЈА ЗА РУРАЛНИ ТУРИЗАМ

СРЕДСТВА ПОДСТИЦАЈА ЗА РУРАЛНИ ТУРИЗАМ


 Министарство туризма и омладине расписало је Јавни позив за доделу средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства.

 Право на доделу средстава подстицаја може да оствари: привредно друштво, или друго правно лице предузетник, који обавља угоститељску делатност у угоститељским објектима за смештај, који се налазе на руралном подручју, врсте салаш, етно кућа или сеоско туристичко домаћинство, као и физичко лице, које обавља угоститељску делатност у објекту сеоског туристичког домаћинства и који објекат је у тој врсти на дан ступања на снагу Уредбе о условима, начину доделе и коришћења, подстицајних средстава евидентиран у систему е-Туриста.

 Максимална висина средстава подстицаја по Пројекту је 2.900.000,00 динара.

 Рок за подношење Захтева и пратеће документације је 15. април 2024. године.

 Образци захтева и потребних изјава, као и услови учешћа на конкурсу могу се преузети са веб презентације Министарства туризма и омладине, са линка:

https://mto.gov.rs/vest/3744/sredstva-podsticaja-za-ruralni-turizam.php


© 2024 Туристичка организација општине Ковин. Сва права задржана.