Ulazak i boravak stranaca

Počev od 12. juna 2010. godine, građani zemalja EU, Švajcarske Konfederacije, Kraljevine Norveške, Republike Island, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije mogu ulaziti u Republiku Srbiju koristeći svoje lične karte i zadržati se do 90 dana.

Strani državljani ulaze i borave u Republici Srbiji, pod uslovima iz Zakona o strancima, sa važećom putnom ispravom u koju je uneta viza ili odobrenje boravka, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Ulazak u Republiku Srbiju biće odbijen strancu ako:
1) nema važeću putnu ispravu ili vizu, ukoliko je potrebna
2) nema dovoljna finansijska sredstva za izdržavanje za vreme boravka u Srbiji, za povratak u zemlju porekla ili tranzit u treću zemlju, ili mu na drugi način nije obezbeđeno izdržavanje za vreme boravka u Srbiji
3) ne ispunjava uslove za tranzitni ulazak u treću državu
4) ima zabranu prelaska državne granice ili se vodi kao međunarodni prestupnik
5) nema potvrdu o vakcinisanju ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja zahvaćenog epidemijom zaraznih bolesti
6) postoje razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana
7) postoji opravdana sumnja da boravak u Srbiji neće koristiti u nameravane svrhe

PRIJAVA BORAVKA STRANACA
Firme ili građani Srbije koji pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i građani Srbije kod kojih stranci dolaze u posetu, dužni su da lokalnoj Policijskoj stanici prijave boravak stranaca u roku od 24 časa od trenutka pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od dolaska stranca u posetu.

Ako stranac ne koristi smeštaj u zvaničnim smeštajnim objektima ili kod privatnih lica, dužan je da lokalnoj Policijskoj stanici prijavi boravak i promenu adrese u roku od 24 časa od dolaska u mesto boravišta, odnosno od dana promene adrese. Boravište je mesto u kome stranac ima nameru da boravi duže od 24 časa.

   Turistička organizacija Opštine Kovin © 2014                                                                                                                                                                                  NETcom